Aansprakelijkheid / Disclaimer

Afwijzing aansprakelijkheid DP Reizen met betrekking tot deze website.De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen dat er – ondanks de betrachte zorgvuldigheid – informatie op deze website staat die onjuist is of niet meer actueel. Bovendien kunnen de gegevens (inclusief de genoemde prijzen) op de website zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Heeft u informatie op onze website aangetroffen die onjuist is of niet meer actueel? Laat het ons dan weten, dan passen wij de website zo spoedig mogelijk aan!

DP Reizen kan de juistheid, volledigheid, geschiktheid en beschikbaarheid van de informatie op deze website voor welk gebruik dan ook niet garanderen. De verstrekte informatie wordt dan ook zonder garantie in welke vorm dan ook beschikbaar gesteld. In geen geval kunnen bezoekers rechten ontlenen / claimen aan de informatie die op deze website is terug te vinden.

Deze site bevat diverse links naar websites van derden. DP Reizen kan geen invloed op de inhoud van deze websites uitoefenen. Het gebruik van dergelijke websites is dan ook geheel voor eigen risico.

Met dit artikel wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.