Copyright

Alle rechten voorbehouden!

Copyright DP Reizen, alle rechten voorbehouden!© Copyright DP Reizen. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie die u op deze website (dp-reizen.nl en alle onderliggende pagina’s en subdomeinen) aantreft bij DP Reizen.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door ons of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, worden gedownload op een hard-disk of worden geprint, mits dit geschiedt voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik.

DP Reizen voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.