Reisvoorwaarden en boekingsvoorwaarden

Welke voorwaarden zijn van toepassing, de reisvoorwaarden of de boekingsvoorwaarden?

Indien u een pakketreis bij DP Reizen boekt, zijn de Reisvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn afgestemd op de Basisrechten van reizigers krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302 (van kracht per 1 juli 2018). Indien u een enkele reisdienst boekt (dus geen pakketreis maar alleen een hotel, een vliegticket, een bootticket, een dagexcursie of een ticket voor een minibus), zijn de Boekingsvoorwaarden van toepassing.


Reisvoorwaarden en boekingsvoorwaarden, daar komen we samen wel uit!

Reisvoorwaarden DP Reizen

Op dit moment niet van toepassing, er worden momenteel geen pakketreizen aangeboden.

Boekingsvoorwaarden DP Reizen (versie 02-2022)

DP Reizen kan een reservering voor u maken voor losse vliegtickets, losse boottickets, losse tickets voor een minibus, losse dagexcursies of losse hotels. Zij brengt dan een overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen dienstverlener(s). DP Reizen is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst(en). Naast genoemde losse elementen kan DP Reizen ook de door u gewenste (kortlopende) reisverzekeringen voor u afsluiten.

DP Reizen is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde diensten. Hierop zijn meestal de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotelier, van toepassing. DP Reizen is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door haar verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.

Voor met name vliegtickets is het van groot belang dat u ons de gegevens verstrekt zoals deze in uw paspoort staan. Ook dient u ons in te lichten over een eventuele zwangerschap, handicap, allergie e.d. Onjuiste of onvolledige gegevens kunnen ertoe leiden dat u wordt geweigerd op de vlucht die u heeft geboekt of dat bijvoorbeeld de door u gewenste maaltijd niet beschikbaar is. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Ook bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van de juiste en geldige reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen). Voor informatie over visa verwijzen wij u naar de site visum.nl.

De persoon die de reservering maakt, dient 18 jaar of ouder te zijn. Door een reservering via DP Reizen te maken, bent u op de hoogte van de van toepassing zijnde voorwaarden en gaat u met deze voorwaarden akkoord.

Naast deze voorwaarden zijn de vervoers- en boekingsvoorwaarden van de desbetreffende dienstverleners van toepassing. U kunt ons altijd vragen om toezending van de van toepassing zijnde vervoers- en boekingsvoorwaarden.

 

Prijzen en betaling

Na de reservering dient de reissom per ommegaande te worden betaald, uitzonderingen hierop hoort u van onze reserveringsafdeling. Wij houden ons het recht voor om de door ons opgegeven tarieven binnen 2 werkdagen (ma t/m za, uitgezonderd feestdagen) te herzien. Dit kan bijvoorbeeld komen door computerstoringen, koerswijzigingen e.d.

Vluchten uitgevoerd door lokale vliegmaatschappijen kunnen wij in de meeste gevallen niet in optie houden. Indien er door de vliegmaatschappij tussen het tijdstip van de offerte en de boeking een prijswijziging wordt doorgevoerd, zullen wij deze met de opdrachtgever verrekenen indien het verschil groter is dan €10,- per boeking (zowel in positieve als in negatieve zin). Wij raden de opdrachtgever aan de tijd tussen het uitbrengen van de offerte door DP Reizen en de daadwerkelijke opdracht zoveel mogelijk te beperken. Indien de gewenste vlucht niet meer beschikbaar is op het moment van boeken, kan DP Reizen hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Bij een tussentijdse prijsverhoging van meer dan €10,- per boeking zal de opdrachtgever om een nieuw akkoord worden gevraagd.

U kunt betalen via een overschrijving per bank of via iDEAL / Bancontact.

DP Reizen is gerechtigd naheffingen die een desbetreffende dienstverlener in rekening brengt, bijvoorbeeld ten gevolge van veranderingen in de regelgeving die leiden tot verhoging van BTW, heffingen e.d. door te berekenen aan de opdrachtgever.

Indien u de reissom en/of eventuele aanpassingen daarvan niet tijdig aan ons hebt voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Tevens zullen, indien van toepassing, buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde bedrag in rekening worden gebracht, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

 

Ontvangst reisbescheiden

De reisbescheiden inclusief vliegtickets (e-tickets) zullen worden verzonden per e-mail. Indien dit niet mogelijk of ongewenst is, worden de reisbescheiden verzonden per post.

 

Aansprakelijkheid

Kennelijke fouten in de door DP Reizen opgegeven prijzen binden haar niet. De door DP Reizen opgegeven prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen door de desbetreffende dienstverleners, op grond van diens voorwaarden.

 

De overeenkomst

De overeenkomst is definitief op het moment dat de opdrachtgever per e-mail, telefoon of mondeling de opdracht aan onze reserveringsafdeling verstrekt. Ook het betalen van bijvoorbeeld een dagexcursie via ons reserveringssysteem maakt een overeenkomst definitief.

Alle onderdelen van de bouwstenen zijn pas gegarandeerd als de desbetreffende dienstverlener de reservering heeft bevestigd en er is betaald. Wij houden ons het recht voor om de door ons opgegeven tarieven binnen 2 werkdagen te herzien.

 

Informatie

De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de benodigde aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerdere informatie nog correct is. Vertrek- en aankomsttijden zoals deze op uw bevestiging of reisschema vermeld staan, zijn een momentopname ten tijde van de reservering. De mogelijkheid is aanwezig dat er schemawijzigingen worden doorgevoerd waardoor vertrek- en aankomsttijden en/of routes veranderen. Daar vertrek- en aankomsttijden ook tijdens uw reis kunnen veranderen dient u tijdig voor vertrek van ieder reisonderdeel deze informatie te controleren.

 

Annuleren

Elke annulering dient schriftelijk of per email te worden doorgegeven. De annulering dient te geschieden door de persoon, die de reservering heeft gemaakt.

Bij een annulering krijgt u nooit 100% van het betaalde bedrag terug. Als u niet volgens de voorwaarden van uw annuleringsverzekering annuleert of als u geen annuleringsverzekering heeft afgesloten, dan zal restitutie plaatsvinden volgens de annuleringsvoorwaarden van de desbetreffende dienstverlener. Tevens zullen de door DP Reizen gemaakte annuleringskosten (inclusief een vergoeding voor de arbeidsuren) in mindering worden gebracht. U kunt bij ons informeren naar het te restitueren bedrag indien u wilt annuleren zonder annuleringsverzekering.

Indien u wél volgens de voorwaarden van de door u afgesloten verzekering annuleert, dan krijgt u de reissom (exclusief kosten reisverzekeringen) terug. Het te restitueren bedrag wordt dan aan u overgemaakt, zodra wij het bedrag van de verzekeringsmaatschappij hebben ontvangen. Dit duurt gemiddeld 2 tot 3 weken, maar dit kan in sommige gevallen aanzienlijk langer duren (6 tot 12 maanden).

 

Wijzigingen

Elke door de opdrachtgever gewenste wijziging dient schriftelijk of per email te worden doorgegeven. De gewenste wijziging dient te geschieden door de persoon, die de reservering heeft gemaakt.

Bij een gewenste wijziging zal DP Reizen voor het doorvoeren van de wijziging aangeven wat de financiële gevolgen van de wijziging zijn. Deze hangen af van de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener(s) en de door DP Reizen te maken wijzigingskosten (inclusief een vergoeding voor de arbeidsuren).

Indien een onderdeel van de reis door overmacht (bijvoorbeeld weersomstandigheden) niet door kan gaan, zal in goed overleg tussen de opdrachtgever en DP Reizen of de desbetreffende dienstverlener(s) naar een alternatief worden gezocht. De wijzigingskosten die dit met zich mee brengt, zullen worden verrekend (zowel in positieve als in negatieve zin).

 

Klachten

Indien u klachten heeft over onze dienstverlening of over de dienstverlening van de desbetreffende dienstverlener, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden, zodat wij in goed overleg kunnen komen tot een oplossing. Aan klachten achteraf kunnen wij niet veel meer doen. Wacht dus niet met het melden van klachten, laat uw vakantie niet onnodig bederven! U kunt uw klachten bijvoorbeeld melden door het sturen van een sms of e-mail, wij nemen in zo’n geval zo spoedig mogelijk contact met u op.

Neem ook contact met ons op indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft!